Mapa web    A-  A+     en  es        

Notícies

03.06.20

Posada en marxa del digestor 1 un cop finalitzades les tasques de manteniment

digestor
Ampliar en una finestra emergent
El Consorci ha finalitzat les taques de manteniment iniciades el passat 3 de març d’un dels dos digestors de la planta de digestió anaeròbica i de compostatge, equip clau en el procés de digestió on es produeix la descomposició de la matèria orgànica i es converteix en biogàs i ja està tractant el residu orgànic municipal i produint biogàs.

L’equip s’ha buidat per fer una neteja i manteniment integral tant interior com exterior, operació que cal realitzar cada cinc anys. En aquesta actuació s’han realitzat tasques com la neteja i revestiment de l’interior, la reparació del sistema d’agitació, amb la substitució de les 8 llances d’agitació del biogàs i reforç dels anells de subjecció, la instal·lació d’un sistema de recirculació superior, la revisió del sistema de neteja automàtica de les llances d’agitació del biogàs i de les vàlvules de seguretat de depressió i sobre pressió, així com la substitució de l’intercanviador de calor.

L’equip tècnic de l’Àrea de Tractament, amb més de deu anys d’experiència en el procés productiu, també ha dissenyat i implementat millores que permeten allargar el temps en que es produeix l’aturada tècnica, per tant, reduir els costos que implica aquest tipus d’actuació i millorar el procés de digestió amb l’increment de producció de biogàs, actuacions que s’han realitzat en el decurs de l’estat d’alarma derivat de la crisi sanitària per la Covid-19 amb una excel·lent professionalitat i amb totes les mesures de prevenció establertes.

Els treballs de manteniment del digestor van finalitzar el dia 21 de maig de 2020 i han estat realitzats per l’empresa Acsa Obras e Infrastructuras, SAU, adjudicatària de la licitació per la realització aquest manteniment amb un cost de 154.868,00 €, IVA exclòs.

La planta de digestió anaeròbica i de compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental és una planta de digestió anaeròbica en via humida d’escala mitjana (BTA® tecnologies) ubicada a Granollers, que tracta aproximadament 52.000 t/any de fracció orgànica del residu municipal (FORM) dels municipis de les comarques del Vallès Oriental (44% de la FORM tractada), del Maresme (53%) i alguns municipis del Moianès (3%).
La digestió anaeròbia és un procés biològic de descomposició de la matèria orgànica en biogàs (gas ric en metà, 65%CH4) i de digest que després es composta en els túnels de compostatge i produeix un compost de molt bona qualitat apte per agricultura i jardineria.

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o combinar-ne més d'un per definir amb major precisió els resultats que voleu obtenir.
Calendari
Calendari


RSS
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal