Mapa web    A-  A+     en  es        

Notícies

12.12.18

Xeringues, agulles i punxants a la deixalleria

xeringues
Ampliar en una finestra emergent
El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en col·laboració amb l’Agència de Residus de Catalunya, ofereix un nou servei de contenidors per dipositar-hi els objectes punxants sanitaris procedents de cures domiciliàries (agulles i similars) a la xarxa de deixalleries.

Per aquest motiu s’ha preparat a les deixalleries per la recollida d’aquest material seguint totes les indicacions de seguretat que requereix aquesta fracció.

Així, amb la posada en marxa d’aquest servei, ja no s’han de dipositar aquests residus a la fracció resta. Ara, amb aquesta recollida diferenciada, poden rebre el tractament que s’ha considerat més adequat, que és la incineració de residus sanitaris.

L’Agència de Residus de Catalunya ha editat un díptic i un cartell informatiu que, entre altres coses, concreten com s’han de guardar aquests residus a casa abans de dur-los als punts verds o deixalleries.

Aquest projecte rep finançament dels fons procedents del cànon sobre la disposició del rebuig dels residus municipals, un gravamen que abonen ens locals per la gestió controlada de la fracció resta a dipòsit controlat o a incineració. Aquest impost incentiva la recollida selectiva de diverses fraccions com la matèria orgànica, els residus especials i ara també les agulles i punxants de les deixalleries.

Què cal fer a casa?
- Encapsular o protegir les agulles, les xeringues, llancetes i altres punxants amb el seu tap o caputxó (si en tenen).
- Dipositar els residus punxants en un petit recipient rígid i estanc de plàstic per anar-los acumulant al nostre domicili (per exemple: ampolla petita d’aigua, detergent refresc, etc.)
- Quan el recipient estigui ple o ens en vulguem desfer, cal portar-lo a la deixalleria.

A la deixalleria
- Hem de seguir les indicacions del personal de la deixalleria.
- Dipositar el recipient tancat dins del contenidor específic homologat per a la recollida de residus sanitaris.
- Aquest contenidor homologat es troba dins de la caseta de residus especials en petites quantitats


Més informació:
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/recollida_selectiva/residus_municipals_especials/agulles/

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o combinar-ne més d'un per definir amb major precisió els resultats que voleu obtenir.
Calendari
Calendari


RSS
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal