Mapa web    A-  A+     en  es        

Notícies

13.11.18

Arriba el porta a porta a Santa Eulàlia de Ronçana

Santa Eulàlia
Ampliar en una finestra emergent
El sistema de recollida selectiva dels residus porta a porta s’implanta a Santa Eulàlia de Ronçana el dia 15 de novembre , servei prestat per l’empresa pública Serveis Ambientals del Vallès Oriental SA, que substituirà l’actual sistema de contenidors a la via pública.

Funcionament del sistema porta a porta
Totes les llars i activitats econòmiques del municipi tindran el mateix calendari a l’hora de treure els cubells, que serà entre les 20 i les 21 h. La recollida serà nocturna i diürna, depenent de la zona del municipi. A la zona 1 (Sagrera i Rieral) la recollida es farà entre les 21 i les 6 h. A la zona 2 (Pinedes del Castellet, La Font d’Abril, Mas Vendrell, Els Lledoners, La Serra, La Font de Sant Joan, La Primavera, Els Ametllers i el Serrat) i zona 3 (Can Marquès, Sant Cristòfol, Can Font, la Campinya i el Bonaire) la recollida serà a partir de les 6 h.

Cada fracció s’haurà de treure amb el seu corresponent cubell a la porta de cada casa segons el dia de recollida de la fracció. Al cubell de color marró s’hi haurà de dipositar la fracció orgànica dins de la seva corresponent bossa compostable. Al cubell de color vermell s’hi haurà de dipositar el paper, el cartró, la resta, el vidre i els envasos depenent del dia de la recollida.

Dies de recollida segons la fracció
Els dies de recollida de cada fracció serà el mateix per a cada llar. Les activitats econòmiques que generin un volum considerable de residus tindran un calendari gairebé semblant, amb alguns matisos. Així doncs, el calendari del porta a porta per a les llars serà:

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

--

Orgànica

Paper/cartró

Resta Vidre

 

Orgànica Envasos

--

--

Orgànica Envasos


Cal tenir en compte que el tèxtil sanitari es podrà treure en una bossa a part a dins del cubell vermell, cada dia de recollida, amb l’adhesiu corresponent. Per als voluminosos i poda la recollida serà a domicili trucant prèviament al 93 840 23 30.

El calendari de les activitats econòmiques generadores de grans volums de residus serà el següent:

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

--

Orgànica

Paper/cartró

Resta Vidre

 

Orgànica Envasos

--

Orgànica - Paper i cartró (cal treure els residus entre les 15 i les 17 h)

Orgànica Envasos


Cubells amb tecnologia d’identificació de l’usuari
Amb la intenció de gaudir d’un porta a porta adaptat als nous temps i amb l’última tecnologia, els cubells de color marró i vermell disposaran d’un tag, un xip integrat que estarà relacionat amb cada habitatge segons la referència cadastral. Quan els peons dels camions recullin els residus, aquests aniran equipats amb una canellera que permetrà fer un seguiment del servei per tal de detectar i notificar possibles incidències i males praxis.

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o combinar-ne més d'un per definir amb major precisió els resultats que voleu obtenir.
Calendari
Calendari


RSS
© Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
- Avís legal